De Vilsterse Molen
De Vilsterse Molen

Stichting Vrienden van de Vilsterse Molen

De Vilsterse molen wordt beheerd door de Stichting Vrienden van de Vilsterse Molen. De Stichting probeert de molen als een functionerend erfgoed te behouden en heeft vier vrijwillig molenaars. Daarnaast zijn er ca. 12 molengidsen. Deze komen allemaal uit Vilsteren zelf of uit de directe omgeving. De combinatie van vrijwillig molenaars en molengidsen maakte het mogelijk dat de molen regelmatig opgesteld kan worden voor bezoekers.

De Stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder vindt u de gegevens die horen bij de ANBI-status.

Naam van de InstellingStichting Vrienden van Vilsterse Molen
RSIN fiscaal nummer802138548
KvK-nummer41024914
Postadres

Fazantenbosweg 1
7722 HP Dalfsen

Doelstelling

De Stichting Vrienden van de Vilsterse Molen heeft als belangrijkste doelen:

 • het behoud van de maalvaardigheid van de Vilsterse molen
 • het zoveel als kan draaien/malen met de molen
 • het ontvangen en rondleiden van bezoekers.
Hoofdlijnen beleidsplan

Het werk van de stichting:

 • Werving vrijwilligers (molenaars en gidsen)
 • Ontvangen en rondleiden van bezoekers
 • Het zo veel en zo vaak als kan inwerking stellen van en malen met de molen
 • Uitvoeren van klein onderhoud aan de molen.

De stichting krijgt haar inkomen met name uit:

 • Giften van donateurs
 • Entreegelden van bezoekers
 • Deelname aan diverse dorpsactiviteiten (zoals jaarmarkt)
 • Overige donaties.

Financieel beheer

 • Voor het beheer van het vermogen wordt gebruik gemaakt van een rekening courant en een spaarrekening.

De uitgaven hebben met name betrekking op:

 • Kosten klein onderhoud aan de molen
 • Exploitatiekosten
 • Promotiekosten
 • Excursies
 • Verzekeringen.
Bestuur

Henk Antonissen – Voorzitter

Jos Jutten – Secretaris

Frans Bakker – Penningmeester

BeloningsbeleidEr is geen sprake van betaalde of anderszins beloonde functies binnen de stichting.
Uitgevoerde activiteiten

De uitgevoerde activiteiten in 2018 betroffen met name het vanaf mei tot en met september:

 • openstellen van de Vilsterse Molen voor ontvangst en rondleiding van bezoekers
 • het laten draaien van en malen met de molen.

Daarnaast worden door de vrijwilligers diverse activiteiten uitgevoerd gericht op het beheer en onderhoud van de molen. De uitvoerende vrijwilligers betreffen gidsen en gediplomeerde molenaars.

 

Financiële verantwoording

  j2021j2022j2023
RESULTAAT   
     
Inkomsten   
 Entreegelden Bezoekers460 1.114 1.528
 Bezoekers QR   
 Donaties 560 515 455
 Vilsteren Bruist 400 300
 Spelt (verkoop gereed product) 40 45 39
 Incidenteel631  10
 Rente5484
     
Totaal Inkomsten 1.696 2.078 2.416
     
Uitgaven   
 Verzekering202317253
 Stamppotbuffet  247
 Oktober excursie 421 516
 Bestuurskosten 8477 
 Jaarvergadering352139 
 Onderhoud molen 322145
 Bankkosten164150220
 Spelt (inkoop graan) 311218
 Incidenteel650111277
     
Totaal Uitgaven1.3962.2481.876
     
JAARRESULTAAT300-170540
     
     
     
BALANS   
     
Bezittingen   
 Rabo lopende rekening2.4552.2812.737
 Rabo spaarrekening7.6907.6947.778
     
Totaal Bezittingen10.1459.97510.515
     
VERMOGEN   
     
 Jaarresultaat300-170540
 Vermogen voorgaande jaren9.84510.1459.975
     
 Vermogen einde jaar10.1459.97510.515