De Vilsterse Molen
De Vilsterse Molen

Stichting Vrienden van de Vilsterse Molen

De Vilsterse molen wordt beheerd door de Stichting Vrienden van de Vilsterse Molen. De Stichting probeert de molen als een functionerend erfgoed te behouden en heeft vier vrijwillig molenaars. Daarnaast zijn er ca. 12 molengidsen. Deze komen allemaal uit Vilsteren zelf of uit de directe omgeving. De combinatie van vrijwillig molenaars en molengidsen maakte het mogelijk dat de molen regelmatig opgesteld kan worden voor bezoekers.

De Stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder vindt u de gegevens die horen bij de ANBI-status.

Naam van de InstellingStichting Vrienden van Vilsterse Molen
RSIN fiscaal nummer802138548
KvK-nummer41024914
Postadres

Fazantenbosweg 1
7722 HP Dalfsen

Doelstelling

De Stichting Vrienden van de Vilsterse Molen heeft als belangrijkste doelen:

 • het behoud van de maalvaardigheid van de Vilsterse molen
 • het zoveel als kan draaien/malen met de molen
 • het ontvangen en rondleiden van bezoekers.
Hoofdlijnen beleidsplan

Het werk van de stichting:

 • Werving vrijwilligers (molenaars en gidsen)
 • Ontvangen en rondleiden van bezoekers
 • Het zo veel en zo vaak als kan inwerking stellen van en malen met de molen
 • Uitvoeren van klein onderhoud aan de molen.

De stichting krijgt haar inkomen met name uit:

 • Giften van donateurs
 • Entreegelden van bezoekers
 • Deelname aan diverse dorpsactiviteiten (zoals jaarmarkt)
 • Overige donaties.

Financieel beheer

 • Voor het beheer van het vermogen wordt gebruik gemaakt van een rekening courant en een spaarrekening.

De uitgaven hebben met name betrekking op:

 • Kosten klein onderhoud aan de molen
 • Exploitatiekosten
 • Promotiekosten
 • Excursies
 • Verzekeringen.
Bestuur

Jan Groot Koerkamp – Voorzitter

Jos Jutten – Secretaris

Henk Antonissen – Penningmeester

Frans Bakker – Bestuurslid

BeloningsbeleidEr is geen sprake van betaalde of anderszins beloonde functies binnen de stichting.
Uitgevoerde activiteiten

De uitgevoerde activiteiten in 2018 betroffen met name het vanaf mei tot en met september:

 • openstellen van de Vilsterse Molen voor ontvangst en rondleiding van bezoekers
 • het laten draaien van en malen met de molen.

Daarnaast worden door de vrijwilligers diverse activiteiten uitgevoerd gericht op het beheer en onderhoud van de molen. De uitvoerende vrijwilligers betreffen gidsen en gediplomeerde molenaars.

Financiële verantwoording
boekjaar 2020
  
ONVANGSTEN in € 
Donatiegelden640
Opbrengst excursies0
Giften0
Negatief resultaat2.386
Totaal ontvangsten3.026
  
UITGAVEN in € 
Verzekering201
Excursie vrijwilligers203
Molenbenodigdheden608
Bestuurskosten861
Overijsselse Molen20
Bankkosten186
Molenfolder947
Totaal Uitgaven3.026

Vermogen per 31-12-2020

Spaarrekening               47.685
Zakelijke rekening          2.160
                                        49.845