Vilsteren Nieuws

Herstel Historische Buitenplaats Vilsteren

Voor wandelaars is het interessant om de dit voorjaar uitgevoerde werkzaamheden in het kader van het herstel van de Historische Buitenplaats Vilsteren te bezoeken.

Ca. 140 hectare van het landgoed heeft de officiƫle status van Rijksmonumentale Historische Buitenplaats. De Historische Buitenplaats is te zien als de samenhang tussen Huis Vilsteren en het er om heen liggende, ontworpen landschap met enkele gebouwen, de tuin, het park en enkele landerijen. Het landgoed heeft voor de Historische Buitenplaats een beheersplan laten maken waarin per onderdeel bekeken wordt wat de geschiedenis er van is, welke belangrijke elementen nog aanwezig zijn en hoe de kwaliteit verbeterd kan worden. Het gaat dan niet alleen om herstel van wat er ooit was, er liggen immers meerdere lagen over elkaar heen en welke kies je dan, maar ook om het eventueel toevoegen van eigentijdse elementen en het combineren van de verschillende lagen vanuit het verleden. De bedoeling is de komende ca. 15 jaar de in het plan opgenomen maatregelen uit te voeren. Dit voorjaar zijn er twee daarvan gerealiseerd.

De Achterste Steren, een voormalig sterrenbos (een paden structuur in het bos waarbij meerdere rechte paden op een punt bij elkaar komen) is weer zichtbaar gemaakt. Delen van het oude sterrenbos die nog terug te vinden waren zijn in ere hersteld. Sterrenbossen horen bij de zogenaamde Franse landschapsstijl. Begin 19e eeuw raakte dit uit de mode en werd overgegaan op de Engelse landschapsstijl. Hierbij horen juist kronkelende paden, waterpartijen e.d.. Bij het herstel is er voor gekozen beide stijlen te combineren. De waterpartij nabij het centrum van het sterrenbos is daarom ook weer in eer hersteld.

Op oude ansichtkaarten van begin van de 20e eeuw is een trap bij de Kluizenaarshut te zien. Deze trap is weer hersteld. Hoewel niet bekend is de trap vroeger ergens toe leidde, is er nu voor gekozen een nieuw pad door de Rododendron aan te leggen. De Kluizenaarshut is een zogenaamde follie die hoort bij de Engelse landschapsstijl. Deze follies werden toegevoegd om een verhaal aan het landschap te verbinden en het geheel nog romantischer te maken. In Vilsteren gaf de toenmalige landgoedeigenaar Michael Helmich in het begin van de 19e eeuw de opdracht aan de landschapsarchitect Georg Anton Blum om het park van de Franse in de Engelse landschapsstijl om te zetten. Dit leidde o.a. tot een filosofische wandeling. Alle follies en uitzichtspunten langs de wandeling bevatten als het ware een filosofische opdracht van de landschapsarchitect aan de landgoedeigenaar. Bij de kluizenaarshut moest de landgoedeigenaar gaan mediteren en een voorbeeld nemen aan de Rododendron in het dal voor hem, die ondanks de ongunstige omstandigheden toch tot bloei komt. Midden in het dal is een bruggetje gemaakt om de grootste uitlopers en wortels van de Rododendron te beschermen.

Publicatiedatum:

Ga terug