Vilsteren Nieuws

Goed nieuws van de concertcommissie

Er worden weer Landgoedconcerten georganiseerd

Het eerste staat gepland voor 20 september aanstaande in het Landgoedcentrum.

De gang van zaken is natuurlijk anders dan normaal. In overleg met de gemeente Ommen is besloten om niet meer dan 30 personen per concert toe te laten. U moet tevoren reserveren via het e-mailadres moc.liamg@neretslivnetrecnocdeogdnal en mocht u meer kaartjes bestellen, dan graag bij de reservering melden of die bestemd zijn voor mensen die samenwonen/deel uitmaken van een gezin. Dit is van belang in verband met de toewijzing van de stoelen.

De toegangsprijs voor volwassenen is verhoogd naar 12€, kinderen tot/met 18 hebben nog steeds gratis toegang. Na aanmelding ontvangt u de gegevens waarmee u het verschuldigde bedrag voor de toegangsbewijzen kunt overmaken. Nadat er overgemaakt is krijgt u bericht dat de reservering definitief is. Mocht het maximaal aantal te vergeven plaatsen al gereserveerd zijn en u buiten de boot vallen, dan krijgt u ook bericht. Het overgemaakte bedrag wordt dan natuurlijk terugbetaald.

Tijdens de concerten zullen ook voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden, neemt u een desgewenst een warme shawl mee, want de ramen blijven geopend. Er zijn mondkapjes beschikbaar en flesjes water, de gezellige nazit bij de open haard houdt u van ons tegoed.

Wij adviseren u om op de dag van het concert nog even na te kijken op de website of er bijzonderheden zijn. We moeten allen leren hoe om te gaan met de beperkingen die deze tijden van Corona meebrengen, maar we zijn vast besloten ons er niet door van de wijs te laten brengen.

De concertcommissie.

Publicatiedatum:

Ga terug