Merk 'Landgoed Vilsteren'

Onder het merk ‘Landgoed Vilsteren, Eerlijk en Heerlijk’, worden producten aangeboden die, op het landgoed, door boeren en/of lokaal werkende ondernemers, zijn geproduceerd.

Het huidige productassortiment bestaat uit: Lamsvlees, vlees van Lakenvelder runderen, speltpannenkoekmeel en diverse pastasoorten van spelt en honing.

Waarom een eigen merk?

Martijn en Linda Hulsman
Martijn en Linda Hulsman

Het landgoed voelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de instandhouding van het landgoed, ook op langere termijn. Zij voert daarin een actief beleid. De ontwikkeling van het eigen merk, moet worden gezien als één van de pijlers in dit beleid. Het is geen doel op zich, maar een middel.

Een groot deel van het landgoed bestaat uit cultuurland. Er zijn 10 agrarische bedrijven actief op het landgoed. Het landgoed streeft naar rendabele boerenbedrijven, met agrarische activiteiten die passen in het oude cultuurhistorische landschap en met aandacht voor verbetering van de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. De omvang van het landgoed en het kleinschalige landschap stellen grenzen aan de mogelijkheden voor bedrijfsuitbreiding. Het is nodig nieuwe verdiencapaciteit te creëren voor ondernemers. Landgoed en ondernemers, werken samen aan passende oplossingen.

Tegelijkertijd is er vanuit consumenten een toenemende vraag naar puur en betrouwbaar voedsel, wat herkenbaar- en lokaal is geproduceerd.

Uit verkenning en onderzoek, uitgevoerd met financiële ondersteuning van de Provincie Overijssel*, bleek dat het ontwikkelen van een eigen merk voor Landgoed Vilsteren een goed middel zou kunnen zijn voor het realiseren van nieuwe verdiencapaciteit voor ondernemers.

Door directe verkoop aan de consument, zonder tussenhandel is het mogelijk voedsel van hoge kwaliteit aan te bieden voor een eerlijke prijs. De consument betaalt een eerlijke prijs; de producent krijgt een eerlijke prijs voor zijn product. Consumenten zijn welkom op het erf van de boerenbedrijven en kunnen zien hoe- en door wie hun voedsel wordt gemaakt.

Voor het landgoed is het faciliteren van het merk, een middel om te werken aan een duurzame toekomst van het landgoed. Het landgoed zelf verdient niet aan de verkoop van producten. Voor het landgoed zit de winst in:

  • Gezonde boerenbedrijven, instandhouding/versterking van het cultuurhistorische landschap, verbeterde bodemvruchtbaarheid en meer biodiversiteit.
  • Versterken van de sociale samenhang en de samenwerking op het landgoed.
  • Het stimuleren van de levendigheid, door organisatie van activiteiten gekoppeld aan het merk (landgoedwinkel, proeverijen etc.).

Of een product onder het merk verkocht kan worden, wordt beoordeeld op grond van transparante criteria en ontwikkelingsrichtingen per bedrijf, die in samenspraak met de ondernemers worden opgesteld. Deelnemende bedrijven ontwikkelen zich daarmee, stapsgewijs, in een duurzame richting. Een onafhankelijke Raad van Advies, ondersteunt het landgoed in de verdere ontwikkeling van het merk en bewaakt de kwaliteit. In deze Raad hebben zitting: Harry Schoonewille (Slow Food Zwolle), Ir. Kees van Veluw (Louis Bolk Instituut en WUR) en Adri Ooms (Vechtdalmarketing).

Ontwikkeling en toekomstplannen

De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling – en lancering van een eigen merk. Dit is een doorgaand proces.

Ondernemers op het Landgoed onderzoeken samen de mogelijkheden voor uitbreiding van het productaanbod, de realisatie van een (meer uitgebreide) landgoedwinkel en maken plannen voor gezamenlijke marketingactiviteiten.

Er zijn ideeën om het assortiment verder te verbreden met een Vilsters kaasje, diverse andere zuivelproducten, speltmeel van de Vilsterse molen, vlees van bosvarkens, vruchtensap en/of jam.

Ook bepaalde activiteiten/diensten van ondernemers op het landgoed, kunnen onder de paraplu van het merk worden aangeboden. Daarbij valt te denken aan verblijfsmogelijkheden voor toeristen, een Natuurspeelplek en ‘Genietpunt bij de boer’.

Ook de lezingen en Landgoedconcerten die op het landgoed worden georganiseerd en het kampeerterrein, worden in de toekomst, onder het merk ‘Landgoed Vilsteren’, gepresenteerd.


*De ontwikkeling van het merk ‘Landgoed Vilsteren’ is tot stand gekomen met behulp van subsidie in het kader van het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ en het project ‘Boeren in het Vechtdal’.