Bij de Mussenbelt
Bij de Mussenbelt

Landgoed in bedrijf

Economie

Bij het beheer van een landgoed komt veel kijken. Op lange termijn kan het landgoed alleen blijven bestaan als de opbrengsten en kosten minimaal met elkaar in evenwicht zijn. De belangrijkste opbrengsten bij landgoed Vilsteren komen uit de pacht bij landbouwgrond, de erfpacht bij percelen met opstallen, de houtverkoop, het natuurkampeerterrein, de huur van enkele woningen en enkele subsidies. De belangrijkste kosten zijn de personeelslasten, het onderhoud van gebouwen, belastingen als de onroerendzaakbelasting en de waterschapslasten. Vergeleken met veel andere landgoederen is de financiƫle situatie van het landgoed Vilsteren gezond te noemen. Dit komt door zaken als de grote omvang van het landgoed, de grote diversiteit aan inkomsten en het beleid van de aandeelhouders dat ze vrijwel geen rendement op hun aandeel willen hebben.

Het voorgaande wil niet zeggen dat landgoed Vilsteren rustig achterover kan gaan zitten. Ook Vilsteren moet alert zijn op ontwikkelingen van buiten af en indien nodig daarop inspelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoe om te gaan met zaken als de tendens tot schaalvergroting in de landbouw, de mogelijke komst van tunnels op het landgoed nabij de provinciale weg N348 en de mogelijke komst op het landgoed van een nevengeul van de Vecht nabij de stuw.

Bij veel ontwikkelingen is de overheid een belangrijke gesprekspartner van het landgoed. Doordat enerzijds het landgoed traditioneel multifunctioneel beheerd wordt en integrale afwegingen maakt en anderzijds de overheid geneigd is vooral sectoraal georganiseerd te zijn en de zaak meer vanuit behoud dan ontwikkeling te benaderen, botst dit nog wel eens. Ondanks de bij de overheid waarneembare tendens hier beter mee om te gaan, is er vanuit 4 landgoederen (waaronder Vilsteren) een initiatief gestart meer aandacht te vragen voor dit probleem. Meer informatie vindt u op www.hetlandgoedbedrijf.nl.

Duurzaamheid

Essteeg
Essteeg

De term duurzaamheid komt oorspronkelijk uit de Duitse bosbouw. 'Nachhaltigkeit' zoals het daar genoemd wordt, is vooral gericht op het ook op de lange termijn kunnen blijven oogsten van hout uit het bos. Inmiddels heeft het begrip duurzaamheid een veel bredere lading gekregen, waarbij het er op neer komt dat we als mensen de aarde zo behouden en gebruiken dat dit ook in de toekomst mogelijk blijft. Deze gedachte sluit natuurlijk goed aan bij het beheer van een landgoed gericht op minimaal instandhouding. Met een oudste vermelding uit 1328 is het denken in lange termijnen niets nieuws, maar toch geeft ook het landgoed invulling aan de moderne uitleg van het begrip duurzaamheid. Een aantal voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van een meer duurzame landbouw door de pachters, het waar het cultuurhistorisch kan meewerken aan het plaatsen van zonnepanelen, het doen van onderzoek naar het realiseren van een dorpsverwarming op biomassa van het landgoed zelf en het zelf ook bewust omgaan met milieuaspecten als energiegebruik en middelengebruik.