Luchtfoto Vilsteren (7 juli 2007)
Luchtfoto Vilsteren (7 juli 2007)

Over Landgoed Vilsteren

Vraag tien willekeurige mensen wat een landgoed is en negen zullen antwoorden dat het iets met een groot huis of kasteel is. Soms zal er ook gesproken worden over de tuin eromheen of het bijhorende park, maar dan houdt het waarschijnlijk wel op. Een landgoed is echter veel meer. Het gaat bij een landgoed nu juist om de samenhang van de verschillende functies. Het beheer van het landgoed is erop gericht het geheel in stand te houden, verder te ontwikkelen en aan de volgende generatie over te dragen.

De gebouwen, bossen, natuurterreinen, landerijen, boerderijen e.d. vormen dus zowel landschappelijk, cultuurhistorisch als economisch een eenheid waarbij er onderdelen zijn die geld opleveren en onderdelen die geld kosten. Voor het behoud van het landgoed met alle aanwezige waarden is het natuurlijk van belang dat inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn.

Landgoed Vilsteren voldoet voor 100% aan de hiervoor genoemde omschrijving van een landgoed. Op dit moment is het landgoed ca. 1.062 hectare groot. Hiervan is ca. 416 hectare landbouwgrond (grotendeels verpacht aan boeren), ca. 541 hectare is bos en natuurterrein en de rest bestaat uit het dorp, de wegen, waterpartijen, het Gasuniecomplex etc.
Het is een particulier familielandgoed ondergebracht in een BV. Voor het beheer is de directeur-rentmeester verantwoordelijk. Uitgangspunt hierbij is het beleid zoals dat door de aandeelhouders is vastgesteld in het beleidsplan.