Stroommaatregelen Marswetering
Stroommaatregelen Marswetering

Seizoenstip zomer 2018: De Marswetering

Kaartje waterbeheersing
Kaartje waterbeheersing

In de jaren 90 van de vorige eeuw werd steeds duidelijker dat o.a. door vele ruilverkavelingen, sprake was van verdroging van de Nederlandse bodem. Dit werd ook duidelijk door het steeds lastiger op peil kunnen houden van de grachten rondom enkele Buitenplaatsen langs de zuidzijde van de Vecht tussen Ommen en Dalfsen. Het op peil houden van deze grachten is niet alleen ecologisch, maar ook bouwkundig van groot belang. Veel Buitenplaatsen staan op houten funderingen en deze moeten om goed te kunnen blijven, onder water staan.

Om bovenstaande problemen op te lossen werd na jaren overleg het project waterconservering Marswetering opgestart. De Marswetering was al een belangrijke watergang ten zuiden van de Vecht, maar hij werd grondig onderhanden genomen.

Om te beginnen kwam er op Landgoed Vilsteren in de Uiterwaarden een zogenaamde voorbezinkplas (zie blauwe cirkel op de luchtfoto). Het landgoed heeft de nieuwe plas tot Oude Regge plas gedoopt omdat op die plek voor de kanalisering van de Vecht, de Regge en de Vecht bij elkaar kwamen.

Vanuit de plas werd een nieuwe watergang naar het oorspronkelijke begin van de Marswetering gegraven. Zo kon water vanuit de Vecht de Marswetering ingelaten worden. Omdat dit Vechtwater echter van een andere kwaliteit (lees voedselrijker en minder schoon) is moet het eerst een natuurlijke zuivering (voorbezinking) in de Oude Regge plas ondergaan. Daarna wordt het via een gemaal in de Vilsterseweg de Marswetering ingepompt.

Toch is hier niet simpel sprake van watertoevoer. Het project heette immers waterconservering Marswetering. De gedachte hierachter is dat juist voordat het gebied in droge periodes het zogenaamde gebiedseigen water allemaal heeft afgevoerd via de sloten, het peil in de Marswetering verhoogd wordt, zodat dit met tegendruk het gebiedseigen water langer in het gebied vasthoudt. Hiertoe werden ook diverse stuwen in de Marswetering aangelegd.

Eind 2001 waren alle werkzaamheden afgerond. Afgelopen winter zijn er echter enkele aanpassingen aan de Marswetering op Landgoed Vilsteren aangebracht. Om te beginnen waren de inzichten gewijzigd (bv. meer aandacht voor ecologie en waterkwaliteit) en anderzijds houden we als Nederlanders nu eenmaal niet van niets doen.

Zo zijn afgelopen winter een vistrap bij de stuw in de Marswetering bij het Vilsterse Kerkpad en enkele stroom beïnvloedende maatregelen aangelegd (zie kaart).

Voor de vistrap is gekozen voor een zogenaamde de Wit vispassage (zie foto).
De stroom beïnvloedende maatregelen bestaan uit stroomvernauwingen en het bewust verstoren van de stroming door het plaatsen van oude boomstronken. Deze bieden tegelijkertijd bescherming en nest- cq. paairuimte voor waterdieren.

Het gehele gebied van de Marswetering voor zover die op Landgoed Vilsteren ligt staat op bijgevoegde kaart. Ter toelichting hierop:

  • Aan de noordzijde is de Vecht te zien (blauwe lijn)
  • De oranje lijn is de Marswetering.
  • De dikke gele lijn is de grens van het landgoed Vilsteren.

Het is niet mogelijk de hele Marswetering langs te lopen. Zo is het stuk in de uiterwaarden bij de voorbezinkplas niet toegankelijk en gaat de Marswetering onder het spoor door. Er zijn echter ook stukken met paden er langs en de nieuwe aanpassingen zoals de vistrap zijn goed bereikbaar voor de wandelaar.

Vistrap Marswetering
Vistrap Marswetering

Seizoenstips

Landgoed Vilsteren is alle seizoenen een bezoek waard. Om u te inspireren geven wij elk seizoen een andere tip voor een bijzondere plek op het landgoed. Een archief van de seizoenstips is beschikbaar.

Ga terug