Vilsteren Agenda

12e filosofische bijeenkomst ‘Denkers in Vilsteren’

donderdag 7 november 2019, 20:00 - 22:00
Locatie: Landgoedcentrum

Filosofisch de diepte in over actuele onderwerpen

"In contact met Spinoza".

Hierbij nodigen wij u uit voor een volgende bijeenkomst in de cyclus ‘Denkers in Vilsteren’. Gast is deze keer Hans Bennebroek met een lezing die als titel mee krijgt: IN CONTACT MET SPINOZA.

In zijn korte leven (Amsterdam 1634 – Den Haag 1677) verdiende Spinoza, aanvankelijk handelaar in zuidvruchten, als ambachtsman zijn brood met lenzen slijpen voor micro- en telescopen. Vanwege zijn religieuze opvattingen werd de 22jarige Baruch voor altijd verbannen uit de synagoge. Gaandeweg ontwierp hij een radicaal en geniaal filosofisch stelsel, waarover hij sprak en schreef met geestverwanten in binnen- en buitenland. Van godsdienstige en seculiere overheden ondervond hij veel tegenwind. Nu wordt hij gezien als een van de belangrijkste grootste filosofen van de 17e eeuw, de tijd dat wetenschap zich definitief losmaakte van geloof.

Op deze avond maakt u (nader) kennis met hem. Met de man, zijn sobere leven en zijn betekenis als filosoof, toen en nu. Dit aan de hand van zijn briefwisseling met de calvinistische amateur-filosoof Van Bleijenbergh. Ook wordt kort ingegaan op zijn belangrijkste werken “Theologisch-politiek Traktaat” en “Ethica.” Een presentatie zonder wetenschappelijke pretenties, wel met een persoonlijk accent.

Hans Bennebroek (*Den Haag 1941) groeide op in de tijd van de wederopbouw van Nederland, die voor hem samenging met restauratie van de katholieke zuil. Na zijn juridische studie heeft hij in diverse functies gewerkt bij de overheid en in het bedrijfsleven; begonnen als wetgevingsjurist en geëindigd als personeelsmanager. Religiositeit, zij het niet meer die van zijn jeugd, is een wezenlijk thema in zijn leven. In zijn zoektocht kwam hij in contact met Spinoza. In zijn interesses staan geschiedenis en filosofie centraal.

De lezing zal plaats vinden in het Landgoedcentrum te Vilsteren. De lezing begint om 20.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Na een korte pauze is er gelegenheid voor vragen en discussie. We sluiten de avond af om 22.00 uur, waarna er gelegenheid is tot napraten.

U bent hartelijk welkom vanaf 19.30. Ter dekking van de kosten van de avond vragen wij een bijdrage van €10 p.p., gaarne gepast op de avond te voldoen. U kunt u aanmelden via een mail aan ten.neretsliv@srekned . De beschikbare plaatsen zullen worden toegekend in de volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Uw reservering zal aan u per mail worden bevestigd.

Met vriendelijke groeten,

het Organisatie Comité Denkers in Vilsteren,

Liesbeth Cremers, Joop Butti, Gerard Noordink, Marcel ten Vergert, Frans Bakker

Ga terug