Vilsteren Agenda

10e filosofische bijeenkomst ‘Denkers in Vilsteren’

donderdag 15 november 2018, 20:00
Locatie: Landgoedcentrum

Filosofisch de diepte in over actuele onderwerpen

Op donderdag 15 november a.s. ontvangen wij als eerder aangekondigd de Denker des Vaderlands, René ten Bos, in het Landgoedcentrum te Vilsteren. Wij nodigen u gaarne hiervoor uit.

René ten Bos is hoogleraar filosofie aan de faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen; organisatieadviseur en verbonden aan de St Andrews universiteit in Schotland. Hij is columnist van het Financieel Dagblad. René ten Bos heeft diverse publicaties op zijn naam staan. 

Zijn lezing heeft als onderwerp het 'Antropoceen', waarover hij in 2017 een boek heeft laten verschijnen met de titel “Dwalen in het Antropoceen”. Het Antropoceen, als gedefinieerd door de auteur, is het tijdvak in de geschiedenis van de planeet aarde waarin de mens invloed uitoefent op wat er op die planeet gebeurt. In de woorden van de schrijver: “De mens is een invasieve soort die een spoor van vernieling en ellende achterlaat.” Sommigen menen dat het kapitalisme de oorzaak is en dat we moeten afrekenen met het kapitalisme om te voorkomen dat het slecht met de mensheid afloopt. 

In zijn lezing voor ons zal René ten Bos op dit laatste ingaan. De titel van zijn voordracht luidt: “Kapitalisme in het Antropoceen”. Een gesproken inleiding door René ten Bos over zijn boek, relevant voor het onderwerp van de lezing, kunt u vinden op de website http://www.ifilosofie.nl/ onder Edities # 28 “Zwemles voor antropos” (http://www.ifilosofie.nl/homepage/verschenen-edities/ifilosofie-28/). Zeer aanbevolen! 

De lezing vindt als gebruikelijk plaats in het Landgoedcentrum te Vilsteren en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom en kunt u nog een kopje koffie drinken. Ter dekking van de kosten van de avond vragen wij een bijdrage van € 10 p.p., graag gepast op de avond te voldoen.

Indien u de avond wilt meemaken verzoeken wij u ons dit te laten weten via een mail aan ten.neretsliv@srekned. De beschikbare plaatsen zullen worden toegekend in de volgorde van binnenkomst van de mails. De reservering van de plaatsen zal aan u per mail worden bevestigd.

Het belooft weer een interessante avond te worden, waar we zeer naar uitkijken.

Wij hopen op u op de lezing te kunnen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten,

het Organisatie Comité Denkers in Vilsteren,

Liesbeth Cremers, Joop Butti, Gerard Noordink, Marcel ten Vergert, Frans Bakker

Ga terug